WMO-Ambulant

WMO-Ambulant

“Wanneer het -even- niet zelf lukt…”

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ook mensen met psychische problemen. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de WMO wordt geregeld. Dat houdt in dat de WMO per gemeente iets kan verschillen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen (zelfredzaamheid) en kunnen deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen.

De ambulant begeleiders van Stepwork helpen personen met allerlei problemen. Denk aan mensen met psychische problemen, zoals bij autisme, AD(H)D, persoonlijkheidsstoornissen, problemen op het gebied van verslaving of op het gebied van genderidentiteit.

Ambulant betekent vaak dat de begeleider bij je thuis komt, maar dat hoeft niet. Je kunt ook afspreken elkaar elders te treffen. Een belangrijk doel van de begeleiding is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven. Samen met jou wordt een begeleidingsplan opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.

We vinden dat we moeten zorgen voor iedereen die dat nodig heeft en  mensen in hun waarde moeten laten. Moeilijke tijden, schaamte, terugval, moedeloosheid, het hoort er vaak allemaal bij. Dan is het fijn wanneer er iemand naast je staat die jou ‘ziet’, naar je omkijkt, naar je luistert, die je begrijpt, je opvangt en die in rustigere perioden samen met jou zoekt naar oplossingen. Dat zijn dan oplossingen die bij jou passen, omdat ieder mens uniek is.

Bij bepaalde psychiatrische stoornissen is het niet mogelijk om alle klachten en problemen die hieruit voortkomen via psychotherapie of farmacotherapie (therapie en medicatie) te behandelen. Structurele begeleiding vanuit de WMO kan dan ingezet worden. Dit blijkt ook vaak preventief te werken.

WMO begeleiding kan ook ingezet worden om een behandeling mogelijk te maken. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om meer over zichzelf te onthullen en leven daardoor geïsoleerd in hun eigen wereld.

De vergoedingen voor de WMO trajecten van cliënten bij Stepwork WMO lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Met sommige gemeenten heeft Stepwork WMO contracten met anderen niet. Onze ervaring is dat we de vergoedingen van de WMO trajecten eigenlijk altijd toegekend krijgen, vanwege het specialistische karakter van onze zorg. Wij helpen u graag op weg. 

Laten we zorgen voor iedereen die het nodig heeft,

want niets is menselijker dan de mens. 

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.