Hierbij delen wij u mede dat bij vonnis van 1 september 2021 ‘Stepwork WMO B.V.’ en bij vonnis van 21 september 2021 ‘Stepwork Transgenderzorg B.V.’ in staat van faillissement zijn verklaard, met benoeming van mevrouw mr. R.Tj. Terpstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator. Momenteel heeft de curator ten aanzien van Stepwork Transgenderzorg B.V. in onderzoek of en hoe de zorgverlening de komende periode kan worden voortgezet en of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Afspraken die al op de planning staan zullen tot nader order in beginsel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw behandelaar.

Waarom anders

Waarom anders

Laten we zorgen voor iedereen die het nodig heeft…

‘Zet uw navigatie uit’

Bij Stepwork vinden we het belangrijk dat onze professionals zich handelingsvrij voelen om echt te doen wat cliënten nodig hebben. Niet vrijblijvend, maar vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De sturing ligt bij de mensen, want daarin zit volgens ons de sleutel. Zo lang de protocollen en systemen deze bedoeling maar dienen en mensen zich handelingsvrij voelen. Wakker en alert zijn om aan te sluiten bij wat er echt nodig is; zo ontstaat er waardecreatie tussen professional en de cliënt, in het hier en nu. Dat is de bedoeling en waar het uiteindelijk om draait.

‘Zet uw navigatie uit’; soms is juist het wegnemen van de navigatie nodig, om professionals het weer zelf te laten doen. Het uitzetten kan helpen om niet onmogelijk druk te worden en door die drukte te blijven doen wat al lang niet meer zinvol is. Bij Stepwork willen we dát proces omdraaien zodat juist de belangrijke zaken weer op een vrije manier kunnen worden gewaardeerd. 

‘Wint het protocol het van de bedoeling’ of
‘Wint de bedoeling het van het protocol’?

Wie zijn wij?

Wij zijn een laagdrempelige, vernieuwende GGZ aanbieder voor behandeling en (ambulante) begeleiding vanaf 17 jaar. Samen gaan we op zoek naar wat werkt voor jou!

Wie werken er bij Stepwork?

Bij Stepwork werken verschillende disciplines; ambulant begeleiders, GGZ-verpleegkundigen, psychologen, psychologen in opleiding tot psychotherapeut, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. In overleg met jou wordt besloten wie wanneer ingezet wordt, om zo te doen wat werkt voor jou. We beschikken over een breed netwerk die we kunnen inschakelen ten behoeve van jouw zorgvraag.

We richten ons op het behandelen van psychische klachten en geestelijke gezondheidsproblemen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. Op het gebied van verslavingszorg hebben wij ervaring en mogelijkheden om te behandelen en te begeleiden volgens het 12 stappen Minnesota Model.
Daarnaast beschikken we over deskundigheid op het gebied van coaching, counseling en psychologie van arbeid en gezondheid. Stepwork biedt dan ook diensten aan die bij de meeste arbeid gerelateerde vraagstukken een oplossing bieden. Hierbij blijven we, wakker en alert, kijken naar mogelijkheden en kansen ondanks de psychische problematiek. Zo kunnen crises een nieuwe start blijken.

Denken vanuit de bedoeling betekent ook dat er voor onze oud-patiënten of cliënten de mogelijkheid bestaat om via onze praktijk stages te lopen of een opleiding te volgen. 

Hoe kan ik contact opnemen?

Telefoon: +31 (0)598 3717 17

Mail: contact@stepwork.nl