Hierbij delen wij u mede dat bij vonnis van 1 september 2021 ‘Stepwork WMO B.V.’ en bij vonnis van 21 september 2021 ‘Stepwork Transgenderzorg B.V.’ in staat van faillissement zijn verklaard, met benoeming van mevrouw mr. R.Tj. Terpstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator. Momenteel heeft de curator ten aanzien van Stepwork Transgenderzorg B.V. in onderzoek of en hoe de zorgverlening de komende periode kan worden voortgezet en of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Afspraken die al op de planning staan zullen tot nader order in beginsel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw behandelaar.

Verwijzers

Verwijzingen

Wanneer u een patiënt naar Stepwork wilt verwijzen, moet het contactformulier, met de gegevens van de patiënt, door u of de patiënt worden ingevuld.

Een medewerker van Stepwork neemt dan z.s.m. contact op met de patiënt.

De verwijsbrief kunt u via Zorgmail of Zivver (Stepwork beschikt niet over Zorgdomein),versleuteld, mailen naar secretariaat@stepwork.nl. U kunt de verwijsbrief ook meegeven aan de patiënt of per post sturen naar:
Stepwork GGZ

Postbus 730

9400 AS Assen.

Bij vragen kunt u contact opnemen via: 0598 -371717 of via contact@stepwork.nl

Verwijzing doorgeven?