Over transgenderzorg bij Stepwork

Stepwork biedt toegevoegde waarde aan de cliënten die lijden aan genderdysforie. De (psychologische) hulp bij transitie staat centraal en daarom legt het team bij de begeleiding van genderdysforie de nadruk op de psychische component, wat bij een transitieproces altijd het meest ingrijpend is. Er wordt gewerkt binnen de richtlijnen van de WPATH SoC7, maar de ruimte die deze richtlijnen bieden, wordt gebruikt voor het garanderen van maatwerk aan de cliënt. Daartoe bestaat een zelfstandig netwerk van specialisten, dat intensief samenwerkt. Het belang van de cliënten staat centraal.

Transitie
Een transitieproces gaat stapsgewijs. In de eerste diagnostische fase worden je gevoelens onderzocht, hoe er verder vorm aan te geven en te bepalen of een transitieproces gewenst is; of het inderdaad de enige en beste oplossing is en indien zo, wat daar dan voor noodzakelijk is. Wanneer dit inderdaad de beste weg blijkt, kan de tweede fase, de zogenaamde Real Life Experience (RLE) worden ingezet.

Daarbij ga je onder begeleiding fulltime in het wens geslacht leven, ondersteund door hormoonbehandeling. In deze fase is er psychologische ondersteuning naar jouw behoefte en van je naasten, en wordt ook alvast aandacht geschonken 
aan eventuele operatie wensen, inclusief logopedie en ontharing. Na een succesvolle afronding is er de mogelijkheid tot geslachtsaanpassende operaties waarna officieel het transitie proces is voltooid.

Nazorg
Na een succesvol transitieproces kan het gebeuren dat het toch nog niet zo makkelijk blijkt om uitdrukking te geven aan de nieuwe rol in de samenleving, wat kan leiden tot gevoelens van angst, eenzaamheid en teleurstelling. Dan kan begeleiding na het transitieproces soms wenselijk zijn.

Genderdysforie
Men spreekt van genderdysforie als er sprake is van een toestand waarbij er de beleving is dat de aangeboren geslachtskenmerken en/of geldende normen daarvoor niet overeenkomen met het eigen geslacht en men zich blijft identificeren met de andere sekse. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat biologische componenten en sociaal-maatschappelijke aspecten aan de basis liggen van genderdysforie. Genderdysforie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, vervreemding, schaamte, schuldgevoel, boosheid, onmacht, angst en verdriet die het leven zeer zwaar tot ondraaglijk kunnen maken.

Omdat de mate waarin iemand lijdt aan genderdysforie varieert, net als de wijze waarop iemand het beleeft, zijn ook de oplossingen niet voor iedereen altijd hetzelfde. Een geslachtsaanpassingsproces gaat gepaard met grote veranderingen op diverse gebieden, maar ook de naasten ondergaan in feite een transitieproces. Met de juiste begeleiding bereikt men niet alleen verbetering van de levenskwaliteit maar is de kans dat men er in slaagt om binnen het gezin, de relatie en op het werk op een fijne manier met elkaar verbonden te blijven veel groter. Voor velen begint transgenderzorg niet bij het geslachtsaanpassingsproces maar veel eerder, wanneer onderzocht wordt wat men nu precies voelt en wat dat nu precies betekent.