Zowel Lucien als Rhea zijn een heel groot deel van hun leven bezig met het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, duidingen en informatie. Vanuit hun eigen achtergrond, kennis, kunde en ervaringen bedenken ze nieuwe toepassingen en zetten ze nieuwe ontwikkelingen in. Centraal staat vaak: Dit kan toch anders? Dit zou nodig zijn! Hoe dan?

Zo ook m.b.t. hun eigen zoektocht en de zoektocht bij hun eigen (zeer of uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen, die erg gevoelig bleken te zijn in hun eigen ‘zijn’ en voor de wereld om hen heen.

Rhea van Pelt heeft een niet-commercieel ouderinitiatief opgericht: Peers Rolde e.o.
Dit is gericht op het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor (hoog)begaafde kinderen en hun ouders. Ze organiseren ook lezingen om meer bekendheid te geven aan het hoogbegaafd zijn. Het is te vinden via Facebook of via peersroldeeo@outlook.com