Vervolg-2

Meer informatie over transgenderzorg bij Stepwork

Bij Stepwork vinden wij dat transgenderhulpverlening een vak apart is. Het bieden van toegevoegde waarde aan onze cliënten vinden we belangrijk. De hulp bij transitie, de bedoeling, staat centraal en daarom legt ons team bij de begeleiding van genderdysforie de nadruk op de psychische component. Immers bij een transitieproces is wat er zich op dit vlak afspeelt het meest ingrijpend.

Wat behelst Transgenderzorg? Een geslachtsaanpassingstraject doe je niet even zomaar. De lichamelijke veranderingen gaan gepaard met grote veranderingen zowel op psychisch, privé, sociaal en maatschappelijk gebied. Niet alleen de persoon die de geslachtsaanpassing ondergaat, maar ook diens naasten ondergaan een transitieproces. Met de juiste begeleiding kan niet alleen verbetering van de levenskwaliteit worden bereikt door werken aan de intrapsychische problemen (de problemen die iemand met zichzelf ervaart), maar slagen ook steeds meer gezinssystemen er in om op een fijne manier met elkaar verbonden te blijven. Tevens kan de ondersteuning helpen om de plek op de arbeidsmarkt te behouden of een nieuwe te vinden. Transgenderzorg begint niet bij het geslachtsaanpassingsproces, maar voor veel mensen al veel eerder. Namelijk als ze samen met ons willen onderzoeken wat ze nu precies voelen en wat die gevoelens nu eigenlijk precies betekenen. Samen onderzoeken wat nu de beste weg is om te gaan en hoe ga je die weg dan? Samen met jou en jouw eventuele naasten die weg zoeken en ondersteuning bieden bij het gaan van die weg, dat is onze missie!

Transgenderzorg gaat Stapsgewijs
Een transitieproces gaat stapsgewijs. In de eerste diagnostische fase helpen we jou onderzoeken wat jouw gevoelens voor jou betekenen, wat je hiermee wilt en hoe dan verder? Wat betekent het voor jou en je naasten en hoe ga er vorm aan geven. We onderzoeken of een transitieproces voor en door jou gewenst is. Of het inderdaad de enige en beste oplossing is en als dat zo is, wat daar dan voor noodzakelijk is. Als er nog niet kan worden voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor een transitieproces dan kunnen we er samen aan werken om die voorwaarden te realiseren. Wanneer een geheel of gedeeltelijk transitieproces inderdaad de beste weg lijkt te zijn dan kan de volgende stap gezet worden naar de tweede fase, de zogenaamde Real Life Experience (RLE). In de tweede diagnostische fase, de RLE, ga je fulltime in het wensgeslacht leven. Deze fase wordt ondersteund door de hormoonbehandeling en wordt begeleidt door een ervaren endocrinoloog uit ons netwerk. In deze fase is er psychologische ondersteuning naar behoefte. Ook in deze fase zijn jouw naasten van harte welkom, want ook voor het gezin van de cliënt is een transitieproces heel ingrijpend. In deze fase kijken we alvast vooruit naar je eventuele operatie wensen. Ook kan er gestart worden met logopedie en ontharing. Wanneer de RLE fase succesvol is afgerond is er de mogelijkheid om geslachtsaanpassende operaties te ondergaan waarna officieel je transitieproces is afgerond.

Nazorg en nieuwe levensstijl
Wanneer je met succes een transitieproces hebt doorlopen kan het toch gebeuren dat je merkt dat het toch nog niet zo makkelijk kan zijn om je plekje in de samenleving te vinden en uitdrukking te geven aan je nieuwe rolinvulling. Dat kan er toe leiden dat jij je eenzaam voelt, angstig voelt om deel te nemen aan de maatschappij of dat jij je teleurgesteld voelt. Daarom kan het soms wenselijk zijn om na afronding van het feitelijke transitieproces begeleidt te worden.

Voor wie:

• Voor iedereen die op een of andere manier het gevoel heeft zich niet thuis te voelen met het geslacht van het lichaam waarmee men is geboren en die meent hulp nodig te hebben is begeleiding en behandeling mogelijk.
• Voor iedereen die psychologische hulp zoekt of met vragen zit omdat men in zijn/haar familiekring te maken heeft met iemand die transgender is.