Transgenderzorg

Transgenderzorg

“Om te worden wie je bent!”

Transgenderzorg: een vak apart

Bij Stepwork Transgenderzorg bieden we onder andere een geslachtsbevestigend behandeltraject aan.

Dit behandeltraject bestaat uit verschillende fasen, te weten de eerste diagnostische fase, hormoon therapie (tweede diagnostische fase) en de operaties (mastectomie, hysterectomie, FFS en SRS).

Stepwork Transgenderzorg onderscheidt zich van andere Genderteams, omdat er psychologische hulpverlening wordt geboden gedurende alle fases van het behandeltraject (ook pre- en postoperatief) op basis van maatwerk, vergroten van levenskwaliteit en zorg voor naasten.

Genderidentiteitsstoornis of genderdysforie wil zeggen dat iemand zich aan de ene kant ongemakkelijk voelt bij de geldende normen voor zijn of haar geslacht en zich aan de andere kant blijft identificeren met de andere sekse. Een persoon met genderdysforie voelt zich niet prettig met zijn of haar biologische geslacht. Oftewel hun innerlijke gevoel zegt dat zij van een ander geslacht zijn dan hun biologische geslacht.

Genderdysforie komt in verschillende vormen en maten voor. De meeste mensen voelen dit al van kinds af aan, maar er zijn ook mensen die pas op volwassen leeftijd realiseren dat zij geboren zijn in een verkeerd lichaam. De verschillende uitingen van genderdysforie gevoelens zijn bij het brede publiek bekend als transgenderisme, waaronder uitingen kunnen vallen van travestie tot en met transseksualiteit.

Ernstig lijden en/of belemmeringen in het dagelijks functioneren kunnen gevolgen zijn van genderdysforie. Daarnaast zijn veelvoorkomende psychische klachten; depressie, negatief zelfbeeld, eenzaamheid, gevoel van ‘anders zijn’, angsten, schaamte, schuldgevoel, lijden door discriminatie en pesten.

Stepwork Transgenderzorg staat voor stapsgewijs hulpverlening bieden, aansluitend bij jouw proces:

• Persoonlijke begeleiding tijdens het onderzoeken van de gevoelens van genderdysforie, verkennen van de genderidentiteit en hulp om deze te integreren in het dagelijks leven.
• Psychische ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele transitieproces. De diagnostische fase, de real-life test, de operatie en de nazorg
• Psychologisch onderzoek zal bijdragen aan het zo goed mogelijk afstemmen van de hulp op de persoon en indien nodig op onverwerkte problematiek zoals jeugdproblemen, onverwerkt verdriet.
• Zowel op de werkplek als in familiekring kan de behoefte ontstaan voor psychische ondersteuning bij de verwerking van de transitie.
• Soms blijkt dat wanneer het transitieproces (medisch gezien) is afgerond het niet meevalt om je draai te vinden. Nazorg door persoonlijke begeleiding kan dan belangrijk zijn. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
• Hulp bij de verwerking van het transgenderisme en eventuele transitieproces van een familielid of partner.
• Hulp voor u en uw partner om met de nieuwe situatie samen uw weg te vinden.

Team Stepwork Transgenderzorg

Het Genderteam van Alwin Man heeft zich omwille van optimalisatie van de Transgenderzorg in juli 2016 verzelfstandigd in Stepwork Transgenderzorg en is onderdeel van de Stichting Stepwork GGZ.

Het team van Stepwork Transgenderzorg bestaat uit ambulant begeleiders, GGZ -verpleegkundigen, meerdere psychologen en psychotherapeuten, een klinisch psycholoog en een psychiater, alsmede verschillende psychotherapeuten in opleiding. Onze medewerkers worden intern opgeleid tot transgender-specialist.

Daaromheen is er een netwerk van samenwerkende artsen, bestaande uit: 9 endocrinologen, 3 plastisch chirurgen, 1 MKA (mond-kaak-aangezicht) chirurg, 2 gynaecologen, 2 urologen en een anesthesist. Tevens hebben we een netwerk van meerdere paramedici zoals logopedisten en huidtherapeuten. Daarnaast is er een goede samenwerking met diverse SRS chirurgen in het buitenland.

Stepwork Transgenderzorg heeft een samenwerkingsrelatie met het Genderteam van het UZ Gent, het Genderteam van het VU MC en het Genderteam van het UMCG, maar functioneert geheel zelfstandig en onafhankelijk.

Binnen Stepwork Transgenderzorg Kind en Jeugd kunnen we ouders advies geven hoe om te gaan met de genderproblemen van hun kind. Ook kunnen we ouders en de adolescent met genderproblemen informeren over de diagnose en de sociale transitie begeleiden.

Deskundigenverklaring

Sinds 1 juli 2014 is het mogelijk om uw geslachtaanduiding en voornamen te laten wijzigen in de Basis Registratie Personen. Juridisch bent u dan de man of vrouw die u zich voelt. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u over een Deskundigenverklaring te beschikken. Bij onze instelling werken deskundigen die deze verklaring mogen afgeven.

Locaties:
Stepwork Transgenderzorg heeft locaties in: Amersfoort, Assen, Blijham en Rotterdam.

Laten we zorgen voor iedereen, gewoon om wie jíj bent!

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.