Hierbij delen wij u mede dat bij vonnis van 1 september 2021 ‘Stepwork WMO B.V.’ en bij vonnis van 21 september 2021 ‘Stepwork Transgenderzorg B.V.’ in staat van faillissement zijn verklaard, met benoeming van mevrouw mr. R.Tj. Terpstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator. Momenteel heeft de curator ten aanzien van Stepwork Transgenderzorg B.V. in onderzoek of en hoe de zorgverlening de komende periode kan worden voortgezet en of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Afspraken die al op de planning staan zullen tot nader order in beginsel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw behandelaar.

Over ons

Over ons

Bij Stepwork werken verschillende disciplines; ambulant begeleiders, GGZ-verpleegkundigen, psychologen, psychologen in opleiding tot psychotherapeut, psychotherapeuten, een klinisch psycholoog en een psychiater. In overleg met jou wordt besloten wie wanneer ingezet wordt, om zo te doen wat werkt voor jou. We beschikken over een breed netwerk die we kunnen inschakelen ten behoeve van jouw zorgvraag

We richten ons op het behandelen van psychische klachten en geestelijke gezondheidsproblemen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. Daarnaast beschikken we over deskundigheid op het gebied van coaching, counseling en de psychologie van arbeid en gezondheid. Stepwork biedt dan ook diensten aan die bij de meeste arbeid gerelateerde vraagstukken een oplossing bieden. Hierbij blijven we, wakker en alert, kijken naar mogelijkheden en kansen ondanks de psychische problematiek. Zo kunnen crises een nieuwe start blijken.

Het team

Lucien Dijksma

Bestuurder/eigenaar

Rhea van Pelt

GGZ-verpleegkundige, Manager behandelbeleid HB & HSP

Alwin Man

Psycholoog/ psychotherapeut, Manager behandelbeleid Stepwork Transgenderzorg

Sam Scholtens

Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut

Selena Klomp

Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut

Hanneke Veenstra

Ambulant begeleider, Coördinator regio Rotterdam

Daniëlle Mcnamara

Ambulant begeleider

Diana Wiersma

Secretarieel medewerker

Miriam Jongman

Secretarieel medewerker

Marjan Nielen

GZ-Psycholoog

Els Noorlander

Psychiater

Henri Kiewiet

Ambulant begeleider

Mariko Bregman

Ambulant begeleider

Naomi Otten

Ambulant begeleider, Psychodiagnostisch medewerker

Paul Spaans

Ambulant begeleider

Dies Brands

Seretarieel medewerker