Oprichting Stepwork 

In 2010 is de Stichting Stepwork GGZ opgericht door Lucien Dijksma Rieske. Stepwork GGZ is per 17 juni 2014 met kenmerk 17181.2 toegelaten als instelling voor de functies begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 6 en 8 van het besluit zorgaanspraken AWBZ en als instelling voor medisch specialistische zorg, welke behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

Door het werken bij grote GGZ instellingen merkte Lucien dat hij zich niet meer handelingsvrij voelde om echt te doen wat de cliënten met psychische klachten in het hier en nu nodig hebben. Hij merkte dat zijn wakkerheid verdween en dacht; we moeten proberen breed te kijken naar een situatie van een cliënt. We moeten het lef hebben om onze professionals de vrijheid te geven creatief te zijn en dingen te laten uitproberen. Doen wat nodig is: soms is hulp vanuit sociale wijkteams en de WMO voldoende. We geloven in de eerste en tweede schil. Goed benutten van ieders expertise: soms is dat een ambulant begeleider vanuit Stepwork WMO of een professional vanuit Stepwork GGZ.