Mens & werk

Mens & werk

‘Als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om te vliegen, wordt hij nooit gelukkig.’

Werk, betaald of onbetaald, biedt de mogelijkheid om van waarde te kunnen zijn voor anderen. Vanuit Stepwork/AOG Groep zijn er verschillende mogelijkheden om na een intensief begeleidingstraject op zoek te gaan naar werk.

De basis hiervoor is de iCareerpad Pro, ondersteund door gesprekken of groepssessies. De iCareerpad Pro voor tablets, is een instrument dat verschillende functies in zich heeft.

• Allereerst is het een loopbaanreflectietraject, waar door middel van reflectieonderdelen meer zicht verkregen kan worden op o.a. talenten, voorwaarden, interesses, gezondheid, belemmeringen en ontwikkelkansen. Dit resulteert in een profiel waar de cliënt verder mee kan.
• Onderzoeken van mogelijkheden, waardoor je gestructureerd verschillende opties kunt onderzoeken en vastleggen en op basis daarvan gerichte keuzes kunt maken.
• Het heeft ook een tijdlijn, waardoor je de positieve zaken uit het verleden kunt vastleggen en doelen kunt stellen voor de toekomst.
• Tenslotte is er een persoonlijk prikbord waar je interessante zaken kunt bewaren, zoals websites, foto’s en teksten.

Doordat de iCareerpad Pro heel persoonlijk is, nodigt het uit om er mee aan de gang te gaan. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt en het versterkt de autonomie van de cliënt. We bieden ondersteuning bij het naar binnen kijken, maar ook bij het nemen van de vervolgstappen.

iCareerpad Pro altijd met introductie:

In de verschillende fasen van het verkrijgen van werk bieden we ondersteuning.

AOG Groep staat voor Arbeid, Organisatie en Gezondheid. Deze staan in verbinding met elkaar. We gaan uit van Loopbaanbegeleiding nieuwe stijl. Niet alleen een beroepskeuzeadvies, maar ondersteuning bij het ontwikkelen van de competentie Duurzame Inzetbaarheid.

Iedereen is per definitie van waarde,

het is waardevol voor jezelf wanneer je weet wat jouw pad is.

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.