Hierbij delen wij u mede dat bij vonnis van 1 september 2021 ‘Stepwork WMO B.V.’ en bij vonnis van 21 september 2021 ‘Stepwork Transgenderzorg B.V.’ in staat van faillissement zijn verklaard, met benoeming van mevrouw mr. R.Tj. Terpstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator. Momenteel heeft de curator ten aanzien van Stepwork Transgenderzorg B.V. in onderzoek of en hoe de zorgverlening de komende periode kan worden voortgezet en of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Afspraken die al op de planning staan zullen tot nader order in beginsel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw behandelaar.

GGZ met oog voor Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

“If you’re always trying to be normal, you will never know how amazing you can be!”

Oog voor hoogbegaafdheid

In het Delphi-model (2008) wordt het ‘zijn’ van een hoogbegaafd persoon beschreven: 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Wanneer je deze aspecten geïntegreerd hebt in je leven, kun je jezelf zijn en gebruik je het woord hoogbegaafd hooguit om voor anderen duidelijk te maken waarin je anders bent dan anderen, maar voor jezelf heb je het meestal niet meer nodig.

Wanneer je je nog niet bewust bent van je hoogbegaafdheid* of het is nog niet mogelijk om deze aspecten in je leven te integreren, kun je problemen ervaren op sociaal, werk of relationeel vlak. Je anders voelen, een laag zelfbeeld, perfectionisme, stress, overprikkeling, burn-out of bore-out, geen aansluiting voelen en moeilijk om kunnen gaan met intense emoties, zijn hier voorbeelden van.

Ook kunnen er kenmerken van een psychische stoornis ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan depressieve stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen (piekeren) en acting out bij intense emoties.

Hoogbegaafdheid kan samen gaan met bijvoorbeeld psychische stoornissen, ontwikkelings- of leerproblemen, dit wordt dubbel bijzonder of twice-exceptional genoemd.

Voor doeltreffende begeleiding en behandeling én om misdiagnoses te voorkomen, is het nodig om oog te hebben voor het (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn.

Stepwork Hoogbegaafdheid is opgericht door Lucien Dijksma Rieske (psycholoog/psychotherapeut) en Rhea van Pelt (HBO-Verpleegkundige GGZ/VGZ en vroegere drop-out Psychologie, WO). Zij herkennen zich beiden in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid en kenschetsen zichzelf als ‘zoekers’. 

Het doel van Stepwork Hoogbegaafdheid is psychosociale en psychiatrische hulpverlening in de vorm van begeleiding en behandeling voor (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Coaching is tevens mogelijk.

Basis of specialistische GGZ, waarbij ook oog is voor Hoogbegaafdheid (en Hoogsensitiviteit) is mogelijk bij de locaties in Assen, Amersfoort, Rotterdam.

Patientenstop

Vanaf 14 augustus 2019 hebben we helaas een patientenstop moeten in laten gaan voor GGZ met oog voor hoogbegaafdheid, vanwege de vele aanmeldingen en in afwachting van het vinden van geschikte behandelaars. Het is niet meer mogelijk om aan te melden. 

*Waar we hoogbegaafdheid schrijven, kan dit ook (vermoedelijk) meerbegaafd of uitzonderlijke begaafd zijn. Het kan gaan om een vermoeden, herkenning in de zijnskenmerken; je hoeft niet getest te zijn (IQ-test).

Laten we zorgen voor iedereen die dat nodig heeft…
waar nodig empowerment, emancipatie en normalisatie van hoogbegaafde mensen in de samenleving, dus ook in de GGZ!

Bron: Delphi model

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.