GGZ, maar dan anders

GGZ, maar dan anders

                      ‘Praktisch optimisme’

Bij Stepwork GGZ werken en denken we vanuit de overtuiging dat een persoonlijke benadering dat is wat mensen verbindt. De behandeling is gebaseerd op onderling contact en gaat uit van vertrouwen en compassie. Onze visie is gericht op een betere toekomst voor onze cliënten vanuit respect voor het verleden. Wij benaderen de realiteit van onze cliënten met een praktisch optimisme.

De specialistische behandelingen zijn psychotherapeutisch van aard gebaseerd op uitgebreide intake en diagnostiek. Soms wordt medicatie voorgesteld maar altijd vanuit respectvol overleg.

Bij Stepwork GGZ kunt u bijvoorbeeld terecht met:

• Klachten van depressieve aard

• Angst- en dwangklachten

• Klachten wijzend op burnout

• Klachten die een psychotrauma doen vermoeden (Een Verdwenen Zelf)

• Klachten veroorzaakt door langdurige rouw

• AD(H)D

• Autisme Spectrum Stoornis

           Laten we zorgen voor iedereen, maar dan anders!

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.