Veel gestelde vragen

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt. Een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen bijvoorbeeld worden niet vergoed.

Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar hebt u een verwijzing nodig van de huisarts.

Stepwork werkt zonder contracten met verzekeraars.

De behandeling wordt alleen volledige vergoed als u een zuivere restitutiepolis hebt. Met een naturapolis vergoedt de verzekeraar slecht een percentage (60-80%) van de kosten van de behandeling.

Voor een volledige vergoeding bij Stepwork is het van belang een zuivere restitutiepolis af te sluiten. In het geval van een (natura)polis, waarbij de zorgverzekeraar niet de volledige kosten vergoedt, zal Stepwork het niet vergoede deel in het eerste jaar voor haar rekening nemen.

N.B. dit geldt alleen wanneer de cliënt in de periode tussen aanmelding en intakegesprek geen restitutiepolis heeft kunnen afsluiten.

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 bij u in rekening.

Behandeling en begeleiding van jeugdigen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en begeleiding van Volwassen valt onder de WMO en wordt door de gemeente vergoed. Met diverse gemeenten heeft Stepwork een contract. Indien er geen contract met uw gemeente is kan de begeleiding of behandeling middels een PGB of maatwerkovereenkomst worden vergoed. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw gemeente.


Nemen jullie ook kinderen in behandeling?

Stepwork biedt alleen begeleiding en behandeling aan jeugdigen vanaf 17 jaar.


Wat als ik niet op mijn afspraak kan komen?

Bij verhindering verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. U dient een geplande afspraak minimaal 24 uur (binnen kantoortijden) voorafgaand aan uw afspraak, telefonisch af te zeggen via telefoonnummer 0598-371717

Voor niet tijdig afgezegde afspraken zijn we genoodzaakt om € 60,- per 60 minuten in rekening te brengen.

Let op: als u op maandag een afspraak heeft, dan dient u deze dus op de voorafgaande vrijdag voor 17.00 uur af te zeggen.


Is mijn privacy geborgd?

Iedere behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Binnen de organisatie werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor iedere cliënt wordt een digitaal en persoonlijk dossier aangemaakt.

Wij vinden het zeer belangrijk om hiermee op een professionele en vertrouwelijke wijze om te gaan. Alleen de officiële verwijzer ontvangt, met uw toestemming, een verslag over uw behandeling. Een kopie van deze brief krijgt u altijd thuis toegestuurd. Informatie uit uw behandeldossier wordt dus niet aan anderen verstrekt; tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle gegevens worden tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.