Hierbij delen wij u mede dat bij vonnis van 1 september 2021 ‘Stepwork WMO B.V.’ en bij vonnis van 21 september 2021 ‘Stepwork Transgenderzorg B.V.’ in staat van faillissement zijn verklaard, met benoeming van mevrouw mr. R.Tj. Terpstra tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Ubbens tot curator. Momenteel heeft de curator ten aanzien van Stepwork Transgenderzorg B.V. in onderzoek of en hoe de zorgverlening de komende periode kan worden voortgezet en of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Afspraken die al op de planning staan zullen tot nader order in beginsel op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Wij adviseren u om hieromtrent contact op te nemen met uw behandelaar.

De wachttijden van transgenderzorg in het nieuws.

Door de lange wachttijden is zelfmedicatie steeds vaker een uitweg. Uiteraard is zelfmedicatie niet aan te raden en daarom zijn we blij dat er binnen Nederland ook steeds meer aandacht voor transgenderzorg is. Zoals vandaag in het RTL Nieuws en Trouw. Zie beide artikelen hieronder:

Artikel RTL Nieuws
Artikel Trouw

Wachttijden in de transgenderzorg.