Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis

“Aan mijn lach kun je niet zien hoe zwaar ik het van binnen heb”

Vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis

Bij Stepwork verlenen we ook hulp aan mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar dan anders.

Bij Stepwork ASS zijn we gespecialiseerd geraakt in de meer subtielere vormen van ASS.

Binnen de reguliere GGZ praktijk komt het voor dat niemand gedurende langere tijd door heeft dat er bij patiënten sprake is van een ASS terwijl verschillende soorten behandelingen (medisch, medicamenteus, psychotherapeutisch) naast elkaar blijven voortgaan. Dit duurt meestal totdat een naaste of de behandelaar zelf aan de bel trekt en meldt dat patiënt niet adequaat reageert op verschillende interventies of op het punt van decompensatie staat. Decompensatie wil zeggen dat de bewuste en onbewuste verdedigingsmechanismes tekort schieten; psychotische verschijnselen ontstaan, zoals angst, verwardheid en depressie.

Binnen de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratie managers, die mensen aanmelden bij Stepwork Mens en Werk-Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG Groep), is het klachtenpalet van mensen met een vermoeden van ASS nogal uniek:
• vaak een vermoeden van meerdere psychiatrische diagnoses
• herhaaldelijke re-integratie pogingen mislukken en zorgen voor blijvende klachten en lijdensdruk (uitputtingsverschijnselen)
• van hen wordt vaak gezegd ‘begaafd doch zeer eigenzinnig’
• na Burn-out vaak periode van passiviteit, verstoring dagelijkse structuur en zelfverwaarlozing
• sociale en gegeneraliseerde angsten komen voor
• werkfobie, minimale terugkeer wordt als overdonderend ervaren
• ontstaan van tics

Bij Stepwork Hoogbegaafdheid zijn we alert op de verschillen tussen het Autisme Spectrum Stoornis en hoogbegaafd gedrag. Er zijn enkele duidelijke verschillen, maar het kan ook naast elkaar voorkomen. Een goede diagnose, behandeling en begeleiding die aansluit is erg belangrijk.

Bij Stepwork Hoogsensitiviteit zijn we van mening dat het gedrag van mensen die hoogsensitief zijn soms lijkt op dat van mensen met een ASS. Oppervlakkig gezien kunnen HSP en autisme op elkaar lijken; toch is er een groot verschil tussen deze twee.

Bij Stepwork Transgenderzorg hebben we geconstateerd dat genderdysforie en ASS twee verschillende ‘stoornissen’ zijn die naast elkaar kunnen voorkomen. ASS komt wel vaker voor bij genderdysforie dan in de algemene populatie.

Visie van Stepwork op zorg voor mensen met ASS: voor ons is het belangrijk om te voorkomen dat een patiënt met vermoeden van ASS een behandeling krijgt die niet aansluit en teveel vergt. En tevens om te voorkomen dat een patiënt op het werk dreigt vast te lopen, omdat daar prestaties verwacht worden, die hij niet kan waarmaken. Voor ons is het in het kader van een goede patiëntenzorg van groot belang dat de diagnosticus, de behandelaars en begeleiders op de hoogte zijn van signalen die zouden kunnen wijzen op het bestaan van een ASS en/of andere problemen. 

   Laten we zorgen voor iedereen die het nodig heeft,
ook wanneer dit op het eerste gezicht nog niet zo duidelijk is. 

 

*Let op: Onze mails kunnen in de spambox terechtkomen. Controleer daarom altijd uw spambox.